Category: Shopify

Một số mô hình nên kinh doanh trên Shopify

  Trong nhiều những bài viết và video trên Internet về Shopify phần lớn chia sẻ về hình thức kinh doanh Dropshipping. Chính điều này làm cho nhiều bạn không hiểu hết và tận...

Bán sản phẩm Affiliate trên Shopify

  Hiện nay có nhiều bạn muốn lấy Shopify làm nền tảng để bán các sản phẩm Affiliate. Đây là một ý tưởng rất hay khi cùng một trang bạn có thể tiếp thị...

Bán hàng từ Amazon trên Shopify

Bạn có một gian hàng trên Amazon, tuy nhiên để kinh doanh trên đấy bạn phải tuân thủ rất nhiều chính sách của họ liên quan đến sản phẩm. Mặt khác, nếu bạn muốn...