ViA Việt's Blog

Một số mô hình nên kinh doanh trên Shopify

  Trong nhiều những bài viết và video trên Internet về Shopify phần lớn chia sẻ về hình thức kinh doanh Dropshipping. Chính điều này làm cho nhiều bạn không hiểu hết và tận...

Bán sản phẩm Affiliate trên Shopify

  Hiện nay có nhiều bạn muốn lấy Shopify làm nền tảng để bán các sản phẩm Affiliate. Đây là một ý tưởng rất hay khi cùng một trang bạn có thể tiếp thị...